foredrag, workshops ved sulaima hind

 

sulaima hindMISBRUGS-FOREDRAGET

Emnet er misbrug generelt, men specielt det at vokse op i en familie, hvor en eller flere voksne har et misbrug. Med udgangspunkt i egne erfaringer gennemgår jeg misbrugsproblematikken, helt fra "den lette ende" med arbejdsnarkomani og rengøringsvanvid til ”den tunge ende” med pillemisbrug og incest. Der lægges vægt på den effekt en voksens misbrug har på børn og unge, samt på hvad pårørende kan, og ikke kan, stille op.

Misbrugs-foredraget beskæftiger sig blandt andet med:

 • Hvordan man som barn af en misbruger let bliver enten over- eller under ansvarlig.

 • At identificere hvad et misbrug egentlig er.
 • Konkrete ”tips” til, hvordan man spotter egen usund adfærd og hvad man kan gøre ved den.

Foredraget henvender sig til unge fra 8. klassetrin og opefter, men er også relevant for voksne, der i hverdagen har med unge at gøre.
Vil man bygge en temauge eller lignende op omkring foredraget, kan det eventuelt gøres ved at læse Ave Eva, der ud over alkoholisme også handler om unges seksualitet, hærværk og feminisme.

Tilhørerne får desuden en del materiale om emnet med sig hjem. Blandt andet tests, som kan hjælpe dem til at foretage en realistisk vurdering af deres egen situation, hvilket kan være svært for børn af misbrugere, da de ofte har en fordrejet virkelighedsopfattelse.

 

 

GADELIVS-FOREDRAGET

Emnet er integritet, - en barsk personlig og dog humoristisk beretning om kampen for retten til at være sig selv. Foredraget giver indblik i det liv, der leves ved siden af samfundet og peger på de huller, der trods alt findes i vores ellers så roste sociale netværk.

Jeg beskriver den type overlevelsesstrategi, der let fører til marginalisering af individet og giver bud på, hvor det er at kommunikationen med ”de utilpassede” typisk går skævt.

Gadelivs-foredraget beskæftiger sig blandt andet med:

 • Hvordan mobning under opvæksten kan gøre et menneske så forkrøblet, at det bliver farligt.
 • Samfundets generelle håndtering af "de utilpassede".
 • Selvudvikling, tro og det at påtage sig ansvaret i stedet for skylden.

Foredraget henvender sig til alle, der af den ene eller anden grund har interesse i psykologiske og sociale problematikker. Min livshistorie er så facetteret, at den har overraskende bred appel. Eksempelvis har den berørt og inspireret så forskellige mennesker som politikere, sygeplejersker, pensionister, konfirmander, politifolk, kriminelle, logebrødre og kroniske smertepatienter.Fælles for de to foredrag er, at de varer cirka 1 1 / 2 time inklusiv dialog, hvor man kan få specifikke problemstillinger uddybet. De kan dog tilrettelægges anderledes, hvis dette ikke passer ind i Jeres skema.

 

 

ANDRE ARRANGEMENTER

Det kan være workshops og taler, eller konsulentbistand ved udvikling af handleplaner på områder som misbrug, mobning, vold og marginalisering blandt kommunens unge.
For eksempel har jeg tidligere lavet:

 • Åbningstalen for integrationsministeriets Udrykningsholdet.
 • Workshops til videreuddannelse af socialarbejdere.
 • Tale ved konference om det man kalder "Vilde piger".
 • Deltagelse i Tryg Fondens paneldebat om respekt.
 • Oplæg og dialoggrupper ved forskellige SSP konferencer.

Og er nået ud til blandt andet:

 • Biblioteker.
 • Ringe Statsfængsel.
 • Danmarks Pædagogiske Universitet.
 • Diverse CVU´er.
 • Foreningen af Danske Sælgere.
 • Jyllinge præstegård og andre menigheder.
 • Folke-, efter- og højskoler.
 • Diverse foreninger, blandt andet inden for politiet.
 • Gymnasier og højere uddannelsesinstitutioner.
 • Forskellige børne- og kultur forvaltninger.
 • Forfatterskolen for børne- og ungdomslitteratur.
 • Ældre Sagen.

 

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Ønsker du / I at bestille et foredrag eller lignende, så kontakt mig for en uforpligtende snak om arrangementets karakter og om tid, sted og pris.

Sulaima Hind
Nordområdet 248
Christiania
1440 København K

(Skriftlig kontakt foretrækkes )

E-mail: sulaimahind@hotmail.com

(E-mailen tjekkes mindst en gang om ugen)


PS.
Under foredragene fortæller jeg personlige ting, som det kun er i orden for mig at dele, så længe jeg ved hvilken sammenhæng de serveres i. Så inviter venligst ikke pressefolk eller lignende uden forudgående aftale. I visse situationer er presse jo uundgåelig, men i de tilfælde ønsker jeg blot en samtale forud for min optræden.

PPS.

Jeg bliver ofte kontaktet af mindre grupper, typisk skoleelever som er i gang med en opgave om fx gadebørn. Selv om det selvfølgelig glæder mig at folk beskæftiger sig med de utilpassedes forhold, så ville jeg ikke få skrevet bøger, hvis jeg skulle svare personligt hver gang nogen ringer eller mailer. Så hvis I er sådan en gruppe, har jeg to forslag til jer.

At få mig ud og holde foredrag for, ikke bare jeres klasse, men alle skolens større klasser og evt. forældre. Foredraget vil højst sandsynligt give svar på de fleste spørgsmål og ellers er der jo også afsat tid til dialog. Eller I kan rekvirere en folder jeg har lavet. Den indeholder blandt andet en liste over bøger der beskæftiger sig med utilpassede mennesker, adresser på steder der hjælper dem og mine svar på de 10 mest hyppigt stillede spørgsmål. Hvis I sender mig en adresseret svarkuvert (A4 format, frankeret med 5,50) + for 10 kr. frimærker, så sender jeg folderen så hurtigt som muligt.